Cân đóng bao băng tải CDBB50

CÂN ĐỊNH LƯỢNG

HỆ THỐNG CÂN ĐỊNH LƯỢNG TỰ ĐỘNG

Hệ thống cân định lượng không thể thiếu trong các quá trình sản xuất, đóng bao sản phẩm

Vì vậy tính chính xác và nhanh của hệ thống đinh lượng rất quan trọng.

-Hệ Thống cân tích hợp với hệ thống điều khiển tự động

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cân định lượng sản phẩm với độ chính xác cao :

  1. Cân Định lượng vít tải 2 phểu

Related image

  • Cân Đóng Bao

Cân định lượng đóng bao với độ chính xác cao

Cân đóng bao băng tải CDBB50

  1. Cân Đóng Bao 2 Vít Tải :

IV-Hệ Thống Cân