Thẻ: nhận dạng sản phẩm

XỬ LÝ ẢNH

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp ngày nay, khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm là khâu vô cùng cần thiết, vì thế áp dụng công nghệ xử lý ảnh là biền pháp tối ưu nhằm phát hiện, giảm…

Read More