HỖ TRỢ

SỬA CHỮA BIẾN TẦN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sữa chữa biến tần cho khách hàng
Hỗ trợ cài đặt, xử lý cái lỗi thường gặp
Hỗ trợ cài đặt biến tần cho từng ứng dụng cụ thể

SỮA CHƯA HỆ THỐNG SERVO

Sữa chữa servo nhanh chóng cho khách hàng
Hỗ trợ cài đặt, xử lý các vấn đề thường gặp
Khắc phục các lỗi của servo thường gặp trong quá trình sử dụng

Hỗ trợ khách phúc các vấn đề gặp phải của hệ thống tự động
Về hệ thống điện hoặc hệ thống cơ khí